THANH LAM RESORT

Hotline: 0969.585.178(24/7)

Liên hệ

Chi nhánh Thanh Lâm Resort

Công ty CP TM Xây Dựng Vạn Hưng

Đ/c:  Đồi Chuận, khu 1, Thị trấn Thanh Thủy – H. Thanh Thủy – Phú Thọ.

Thọ Điện thoại : 0210.3.689.556  

Số tài khoản  : 10201 0002264 734

Chủ tài khoản : Chi nhánh trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng Thanh Lâm Resort – Công ty CPTM XD Vạn Hưng

Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Tư vấn dịch vụ 24/7 : 096 9585 178 – Email: fd.thanhlamresort@gmail.com