THANH LAM RESORT

Hotline: 0969.585.178 - 0981.650.077

Liên hệ

Chi nhánh Thanh Lâm Resort – Công ty CP TM Xây Dựng Vạn Hưng

Đ/c:  Đồi Chuộn, khu 1, Thị trấn Thanh Thủy – H. Thanh Thủy – Phú Thọ.

Điện thoại cố định : 0210.3.689.556  

  • Tên tài khoản : CN Thanh lâm Resort – CTy CPTMXD Vạn Hưng
  • STK : 118000150067
  • Ngân Hàng thụ hưởng : Viettinbank chi nhánh Phú Thọ
  • Nội dung chuyển : Tên _ SĐT

Tư vấn dịch vụ 24/7 : 0969 585 178 – Email: fd.thanhlamresort@gmail.com