THANH LAM RESORT

Hotline: 0981.650.077 - 0826.706.189

lễ hội đánh cá - Thanh Lâm Resort Archives - THANH LÂM RESORT CAO CẤP GẦN HÀ NỘI

Lễ hội đánh cá

Trong một quôc gia đa dạng về bản sắc văn hóa nhiều phong tục, lễ hội còn được lưu giữ lại. trong đó có lễ hội đánh cas của người dân huyện Thanh Sơn,