THANH LAM RESORT

Hotline: 0981.650.077 - 0826.706.189

chức năng các bộ phận tại resort Archives - THANH LÂM RESORT CAO CẤP GẦN HÀ NỘI

Cơ cấu tổ chức và chức năng tại Thanh Lâm Resort

mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn

Mỗi bộ phận trong Resort chúng tôi về chức năng hoạt động mang tính chất riêng rẽ và chuyên môn khác nhau. Nhưng tất cả rất gắn kế và tạo nên một điệm chung